Η εταιρεία Mymedstore στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών της επιθυμεί να προσλάβει νέο προσωπικό.

Θέση Πωλητή

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

  •  Απόφοιτος/η  ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε τμήμα MARKETING
  •  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ανάλογη θέση
  •  Δυναμική προσωπικότητα
  •  Δίπλωμα οδήγησης

Θέση Υπάλληλου γραφείου

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

  •  Απόφοιτος/η  ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων
  •  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ανάλογη θέση
  •  Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης
  •  Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS OFFICE , EXCEL), Internet
  •  Ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας

Αποστολή βιογραφικών: info@mymedstore.gr