MyMed Store

logo-new_000

 •  Όροι Χρήσης

Η www.mymedstore.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω διαδικτύου των προϊόντων της εταιρίας με την επωνυμία “MYMEDSTORE I.K.E.”,η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Γ. Παπανδρέου αρ. 21  [εφ΄ εξής “η Εταιρία”] και εκπροσωπείται νόμιμα.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών.  Η οποιαδήποτε τροποποίηση στους παρόντες όρους χρήσης ή οι τυχόν αλλαγές στους όρους των συναλλαγών θα αναρτώνται στο συγκεκριμένο χώρο και ο χρήστης οφείλει να ενημερώνεται μέσα από αυτόν. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, δε θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, η δε χρήση των στοιχείων και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητα αποτελεί δική σας ευθύνη.
Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα.

 • Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

 • Προϊόντα & Πληροφορίες - Περιορισμός Ευθύνης της ιστοσελίδας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mymedstore.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο χρήστη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων. Η Εταιρία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.mymedstore.grδεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των  καταναλωτών που προβαίνουν σε αγορά, περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Επίσης, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρά μόνο όπου ειδικά συμφωνείται τούτο μεταξύ πελάτη και Εταιρίας, αποδεικνυόμενης ταύτης της συμφωνίας εγγράφως.

Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και παροχής πληροφοριών ή υπηρεσiών που η ίδια παρέχει μέσω του διαδικτυακού τόπου και e - shop της.

Ρητά τονίζεται ότι η Εταιρία, μέσω του διαδικτυακού τόπου της, δεν υποκαθιστά και δεν διαδραματίζει ρόλο επαγγελματία υγείας. Oι πληροφορίες για τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αποτελούν και δεν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, γνωμάτευση, οδηγίες και γενικά οποιαδήποτε συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας (π.χ. διαιτολόγου, διατροφολόγου κλπ.). Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες ή τις συστάσεις γιατρού ή αναγνωρισμένου επαγγελματία στον τομέα της υγείας, ούτε να παράσχουν διάγνωση, περίθαλψη, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. 

Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες που σχετίζονται με προϊοντικές διαφημίσεις. Το υλικό, το περιεχόμενο και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη των εταιριών που διαφημίζουν τα προϊόντα τους και αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς. Για όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα ισχύει ότι η απόδειξη είναι και η εγγύηση του καθενός προϊόντος (κάθε εταιρία έχει διαφορετικό χρόνο εγγύησης). Σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας ή κάποιας βλάβης, η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη και ο καταναλωτής απευθύνεται άμεσα στην εν λόγω εταιρία.

Σε ό,τι αφορά την ευθύνη της Εταιρίας ως προς το δίκτυο και το  ηλεκτρονικό κατάστημα, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η www.mymedstore.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία των servers που φιλοξενούν τον δικτυακό τόπο ούτε για τυχόν μεταδιδόμενους ιούς και ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του δικού του υπολογιστή/κινητού τηλεφώνου από ιούς.

 • Cookies

Cookies είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) του πελάτη από ένα διακομιστή (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookies, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.mymedstore.gr.

 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Α. Τρόποι πληρωμής

Ο πελάτης/καταναλωτής δύναται να πληρώσει με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (IBANGR3701102110000021100115258).

Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να αναγράφετε ως αιτιολογία : α. το Ονοματεπώνυμο σας και β. τον Αριθμό Παραγγελίας.

Στη συνέχεια, παρακαλούμε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με fax στο 2313034909 ή μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Nα σημειωθεί ότι σε περίπτωση εμβάσματος, η χρέωση επιβαρύνει τον καταθέτη.

 1. Αντικαταβολή τοις μετρητοίς

(Για παραγγελίες ποσού έως 100,00 €, επιβαρύνεται ο πελάτης για την αντικαταβολή με χρέωση ποσού 3,00€. Για παραγγελίες ποσού 101€ και άνω, η αντικαταβολή είναι ΔΩΡΕΑΝ.). Τα προϊόντα αποστέλλονται με courier και ο πελάτης πληρώνει το αντίτιμο κατά την παραλαβή. 

 1. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας σας, η Τράπεζα δεσμεύει και δεν χρεώνει αρχικά το ποσό της παραγγελίας σας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται κατά την τιμολόγηση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην όλη διαδικασία. 

Β. Απόδειξη/Τιμολόγιο

Μέσα στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, υπάρχει δυνατότητα να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε απόδειξη ή τιμολόγιο.

Γ. Ασφάλεια πληρωμών

Όλες οι online πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal ,γίνονται στο ασφαλές προστατευόμενο (secure) περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας. Όλες οι online πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

 

 

 • Τρόποι αποστολής και παραλαβής προϊόντος

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται. Η  παραγγελία σας μπορεί να παραδοθεί και  σε άλλη διεύθυνση εάν επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο και προχωρήσετε σε αλλαγή διεύθυνσης

Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00 - 17:00.

Σημείωση: η παραγγελία θα αποσταλεί στη διεύθυνση που θα υποδείξετε.

Ο πελάτης μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του με τους εξής τρόπους:

 1. από την έδρα της εταιρείας(χωρίς κόστος μεταφορικών)
 2. μέσω ταχυταχυδρομείου (Courier), με επιβάρυνση 5 ευρώ.
 3. Με μεταφορική (το κόστος διαμορφώνεται με βάση του όγκου, βάρους και χιλιομετρικής απόστασης)
 4. Με ιδιωτικά οχήματα, χωρίς επιβάρυνση για αγορές άνω των 50 ευρώ και για αγορές κάτω των 50 ευρώ το κόστος διαμορφώνεται με βάση του όγκου, βάρους και χιλιομετρικής απόστασης

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ανάλυση της παραγγελίας σας.

 

 • Πολιτική επιστροφών
 1. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος προϊόντος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή του, αναλαμβάνουμε την άμεση αντικατάστασή του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, μόλις ειδοποιηθούμε είτε τηλεφωνικώς (+ 30 2313 098-228), είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
 2. Σε περίπτωση μη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό είναι δυνατόν να επιστραφεί εφόσον:

α) Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής του συμπληρωμένου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ/ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΚΑΙ ΤΟΥ/-ΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΝΤΟΣ/-ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/-ΩΝ δεν ξεπερνάει τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες  (αποστολή είτε με e - mail της αίτησης και ταχυδρομικώς ή courier του/των προϊόντος/-ων, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier και τα δύο) και

β) τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί ζημία.

Σε κάθε περίπτωση για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από αντίγραφο της απόδειξης της παραγγελίας και της απόδειξης πώλησης.

Σε περίπτωση αποστολής με courier, παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη αποστολής μέχρι να βεβαιωθείτε ότι έχει παραλάβει η εταιρία.

Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, πρέπει να συμπληρώσετε είτε την κάτωθι φόρμα ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ είτε κάποιο άλλο έντυπο υπαναχώρησης, που περιέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται και αναφέρονται στη φόρμα ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ της εταιρίας και να το στείλετε ηλεκτρονικά μέσω e - mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στη διεύθυνση της εταιρίας μαζί με το/τα επιστραφέν/-έντα προϊόν/-όντα, εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

(ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΔΩ)

 1. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος/-ων, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.
 2. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή μη ελαττωματικών ειδών όπως κάλτσες, ανυψωτικά τουαλέτας και όλα τα παρεμφερή είδη για λογούς υγιεινής.
 3. Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 επίσης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 4. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν διεύθυνση της εταιρίας, η αξία του προϊόντος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του ότι η εταιρία δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την παραγγελία του, θα  γίνει αντίστοιχα και η επιστροφή χρημάτων:
 • Για πιστωτική κάρτα on-line, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στην κάρτα.
 • Για αντικαταβολή ή κατάθεση σε τράπεζα, θα πρέπει να μας δώσετε το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου όπως και την τράπεζα την οποία αφορά.
 • Για Paypal, θα γίνεται επίστροφή μέσω Paypal.