Αερόστρωμα κατάκλισης με κυψέλες και αντλία Ricant SY-300

Αερόστρωμα κατάκλισης
sy300_MEDIFULL