Αερόστρωμα κατάκλισης με κυψέλες και αντλία Ricant SY-300

Αερόστρωμα κατάκλισης