Ηλεκτρικός γερανός ανύψωσης gemini

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ GEMINI Ν315