Νοσοσκομειακή κλίνη τροχήλατη

ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ AC400W