ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ASPIRA PLUS 230V/50Hz (20.0 LT/MIN)

131120-1704-130719-1556-2_oq1d-8h